રવિવાર, 4 એપ્રિલ, 2021

સબર - બાબુલ

સબર


યાર દોસ્તીની ખબર કર
પ્રેમ જેવી તું અસર કર

ખોલ ધોળા આવરણને
કોરી ધાકોર નજર કર

રંગ પામ્યા છે અંત બસ
એમને ખાતર કબર કર

ના કર માતમ ગમ ન સિતમ
સાંભળ: સંભાળ, સબર કર

અંત છે આરંભ  'બાબુલ'
તું એક ઈશ અકબર કર.

બાબુલ:

એક સ્વજન, જ. ખલીલ ધનતજવી ના દેહાંત (ઇન્તેકાલ)ના સમાચાર પર:

અવસાન પ્રસંગ:  આ સંસારમાંથી આખરી વિદાય - સફેદ કફન, અંતિમ દર્શન, શ્વેત પરિધાન ( રંગ અંત); રુદન- આક્રંદ વચ્ચે ઉભરતી ફિલસૂફ  સલાહ, સૂચન: ધૈર્ય, સમજદારી અને શ્રધ્ધા- આસ્થા.  મક્તા ( અંતિમ શેર) - મત્લા (પ્રથમ શેર- આરંભ)નો મહિમા કરે છે:  આવે ટાણે પ્રેમ -દોસ્તી થકી શાતા પ્રસરાવીએ. 
પ્રાર્થના (દુઆ) કે એમના મૃતાત્મા (રુહ)ને વૈકુંઠ (જન્નત) પ્રાપ્ત (નસીબ) થાય.  

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...