શુક્રવાર, 26 જૂન, 2009

વિષાદ - 'બાબુલ’

છે વિષાદ
અહીં પણ ત્યાં પણ
ત્યાં
શુષ્ક ધરાના શોષ સમ શોક
ને
ઘેરાયેલા ગમની મુશળધાર હેલી
ઘડી બે ઘડી
...
અહીં
પાનખરના પ્રત્યેક પર્ણ પતનની પીડ
ને
ઢગમાં વરસેલ ગમ
બરફ થઈ થીજે
લાંબી અંધારી રાતમાં
સતત
અવિરત.

'બાબુલ'
કાવ્ય સંગ્રહ 'અસર'માંથી

રવિવાર, 21 જૂન, 2009

માર્ગ માણસ લગ નો - ગૌરાંગ ઠાકર

આ નગરને એમ વિકસાવો હવે
માર્ગ માણસ લગ નો બંધાવો હવે
સાંકડા રસ્તા ગલી તો ચાલશે
ઘરમાં ભીંતો મનની તોડાવો હવે

ગૌરાંગ ઠાકર

સાન આવે નહીં ઠેકાણે 'અદમ'

અદમ ટંકારવી એ એક સિદ્ધ શબ્દ શિલ્પી અને નિપુણ શાયર છે. એમની શૈલી સરળતાથી સૂક્ષ્મતમ્ વાત વણી લેવાની ક્ષમતા રાખે છે. .. એ કહે છે...

શબ્દમાં શંખ જેવું વાગે છે
અર્થના દેવા તો ક્યાં જાગે છે
સાન આવે નહીં ઠેકાણે 'અદમ'
ઠોકરો તો અનેક વાગે છે


અદમ ટંકારવી

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...