શનિવાર, 28 માર્ચ, 2009

अंगड़ाई

कैफ़-ए-मस्ती में भी रहता है जोबन का लिहाज़
उनको अंगड़ाई भी आती है तो शरमाई हुई

-अमीर मीनाई


मर्ज़े-ग़म की दवा


बोसा तेरे लब का मर्ज़े-ग़म की दवा है
क्यों और को देता है कि बीमार तो मैं हूँ
-बहादुरशाह ज़फ़र

बोसा = Kiss
मर्ज़े-ग़म = sad (ill)ness 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...