રવિવાર, 28 ઑક્ટોબર, 2012

સહારો - બાબુલ

તારો ને  બસ તારો જ છું હું
દીધો જીવ- ક્યાં મારો ય છું હું
ધારો તો ધરા તો  ગગન કદી
નિરાધાર છતાં સહારો ય છું હું

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...