રવિવાર, 23 ડિસેમ્બર, 2012

પ્રેમ -બાબુલ

પ્રેમ
એટલે આપોઆપ ચાલતા શ્વાસ
સ્વયં ધબકતું હૃદય જેમ
યા ઉદધિ - જેનો નીકળે નહિ ક્યાસ

સખી
વિસ્તરતા  આભની કથા  
નૈને કવિતામાં  લખી
આ જ મીઠી વ્યથા

સ્નેહ
તાજો સ્વાદ ભીની ધરાનો
ધોધમાર ક્યાંક, રોજ ઝરમરિયો મેહ
કલરવ મધુર લીલી કંદરાનો

હું જ
કલ્પન, સ્વપ્ન ને સાંખતો
ને રક્તના  કણ કણમાં  તું જ
જીવ, તને ખુદમાં રાખતો

પ્રેમ  
સખી
સ્નેહ
તું  જ  

બાબુલ 
છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...