મંગળવાર, 28 જૂન, 2011

યુગલ -બાબુલ

યુગલ 

૧૭ના બસ સ્ટોપ પર 
પરસ્પરને આલિંગીને ઊભેલું યુગલ
શેના ઈંતેઝારમાં છે? 

યુવતીના રતુંબડા હોઠ પર પડેલા
ચસચસતા ચુંબનનો પડઘો 
બર્ફીલી સ્ટ્રીટના ઢોળાવ પર લપસતો 
જઈ અથડાય 
ઓફીસ બ્લોકના ફ્રોસ્ટેડ કાચને 

એ ચુંબનની ઉષ્માથી ભરચક
આખું ય બસ સ્ટોપ 
દ્વાર ખોલેલ  રૂટ ૧૭ માં સમાઈ જાય 

બાકી ફક્ત યુગલ

લગોલગ
એમ જ સ્થિત 
જાણે કાયમી સ્મિત 
એમને કયાં ઈંતેઝાર છે?

મળશે એમને 
રૂટ ૭૧ !

બાબુલ 

કાવ્ય સંગ્રહ 'અસર' માંથી 


છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...