શુક્રવાર, 3 સપ્ટેમ્બર, 2010

સૂર્યસ્નાન- બાબુલ

માન ન માન
 નથી
વામકુક્ષી
બિન્દાસ્ત
પૂરબહાર ખીલેલાં
ખેતરે
નિરાંતવા
લંબાવ્યું છે
ચોક્કસ કરવા
ચર્ચની ટેકરી પર
સૂર્યસ્નાન.
જોઇશ ફરી તો 
થયું હશે એ 
ટાન*.


*ટાન Tan સૂર્યસ્નાનથી ત્વચાનો વર્ણબદલાવ 

રવિવાર, 29 ઑગસ્ટ, 2010

ખેદ - બાબુલ

કુરાન પુરાણ શાસ્ત્ર ગ્રંથ કે વેદ
ક્યાંથી શોધવો આ દર્દનો ભેદ
રહેશે હૃદયને કાયમ એ  ખેદ
થયો અજાણે સ્નેહમાં જે છેદ  

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...