શુક્રવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2010

કામણ - બાબુલ

વિજળીની ધાર જાણે આંજણ
લુંટારા નીકળ્યા એ કામણ
થયાં મહાત  'બાબુલજી ' તો 
કાં ચૂપ રહ્યું હશે ડહાપણ 

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...