મંગળવાર, 10 ફેબ્રુઆરી, 2009

નફ્ફટ---‘બાબુલ’

શબ્દ જો કે સંભળાતા નથી
અક્ષર તો યે અકળાતા નથી
કોણે કોતર્યા હશે અધર પર
અર્થ કેમે ય સમજાતા નથી
નયન થયાં છે વ્રુધ્ધ છતાં
સુર્ય ક્યાંય અથડાતા નથી
ગંભીર છે મામલા તમામ
પાગલ છે ગભરાતા નથી
ખરી ગયા પીળાં પાન સૌ
કાગળ છે કરમાતા નથી
લીધે જાય નામ ‘બાબુલ’
નફ્ફટ છે શરમાતા નથી
8/6/8 (એમ 6)

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...