રવિવાર, 3 ડિસેમ્બર, 2017

સાજણ- બાબુલ

પીવડાવું આસવ
આંખોથી, અધરથી
આવ સાજણ નિકટ 
પીડ આ જાણી  શકે તો 

તોડું દ્રઢ આશ્લેષથી
શ્વાસોનાં આવાસો
પાંસળીઓનાં વેગીલા પ્રવાસો
રોકી જો- રોકી શકે તો 

પયોધર પર ત્રોફેલાં 
રંગીન મુક્તકો 
પૂર્ણવિરામ વિનાનાં 
તું  જો વાંચી  શકે તો

રૂંવાડેદાર વળાંકે
ભૂલાયેલાં  પ્રાસો, લયો
છતાં રસીલી એક કવિતા
માણ,  જો માણી શકે તો 

બાબુલ   


છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...