શુક્રવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2014

હોડકાં - બાબુલ

અધીર હૈયાં ધકધક નાડ
બેઠાં લગોલગ બે યુવાન ઝાડ
નદી પર લંબાવીને ડાળ
આછા વરસાદના ઉન્માદમાં
સ્હેજ ઝૂક્યા, ચૂમવા પ્રેમાળ 
પડ્યાં - તણાયાં   પ્રવાહમાં
...

વનરાઈથી જાગ્યો વલોપાત
અસહ્ય : વાદળ
ફાટ ફાટ
ફાટ્યાં  - પ્રવેશ્યાં અનાયાસ
ધસમસતા ઉપરવાસ
ઉલ્લંઘી સીમ તમામ
વસ્યું'તું હ્યાં સ્વપ્નીલ ગામ
...

કિનારા કેરી કોશિશ
તરવાની - નિષ્ફળ
ઉમટ્યાં
પ્રાણવાયુ પર પાણી
ફૂટ્યાં
ફૂલેલાં પરપોટાંનાં  શ્વાસ
... સપાટી પર
હોડકાંભર સમાચાર:
ચોતરફ ઊભરાતું  આકાશ  

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...