શનિવાર, 10 ઑક્ટોબર, 2009

સાલ મુબારક - 'બાબુલ’

આ વરસ જો સપનું ફળે
દરેક જણમાં માણસ મળે
દિવાળીની થાય બંદગી
ઇદના રોજ દીવા બળે

'બાબુલ’

સોમવાર, 5 ઑક્ટોબર, 2009

मैं क्या हूँ

आइना यह तो बताता है मैं क्या हूँ लेकीन
आइना इस पे है खामोश क्या है मुझ में

सईद पठान (यु एस ऐ )

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...