શુક્રવાર, 17 જૂન, 2011

કહો - બાબુલ


કહી વાત મારી  લવારા કહો છો
જવા દો નકામા દુબારા કહો છો 
બુરા હાલ જુઓ બધાના થયા છે
બધાને તમે તો તમારા કહો છો
કદી એ ભરોસો થશે કેમ બોલો
ઠગીને ઉપરથી  ઠગારા કહો છો
બનાવી બનાવો  કરો છો બયાનો 
લુંટીને જમાનો બિચારા કહો છો 
 હવે તો થઈ છે કંઈ નજર  એવી
ખરેલા રવિને સિતારા કહો છો
હતો એમના પ્રેમમાં ખૂબ જાદુ 
થયા જો દિવાના નઠારા કહો છો

બાબુલ

છંદ - લગાગા લગાગા લગાગા લગાગા 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...