મંગળવાર, 13 માર્ચ, 2012

જંગ - બાબુલ

જંગ 

છેદાયેલા દેહ
અને વેરવિખેર અવયવોને
એકઠાં કરી 
સાંધતા સાંધતા
બુઠ્ઠી થઇ ગઈ છે 
સૌ સોયો.


ક્યાંક તૂટેલા ઘરની
અડધી બળેલ છત પર ઉભી   
કોઈ યુગો જૂની
પ્રતીક્ષા  
રોજબરોજના વિસ્ફોટોમાં
ડહોળાઈ ગયેલી 
પૂર્વીય હવામાંથી
પોતીકો લાડકવાયો પ્રગટે
...પરત આવે
એ આશે તપ્યા કરે છે
સંવેદનાની જેમ .


નાયલોનના ટાંકા અને
સૂતરના પાટામાં બંધ
લોહીયાળ યાતનાના અંતિમ ઉચ્છવાસથી
ઘટ્ટ થયેલી હવામાં
ગૂંગળાઈ મરતી પ્રતીક્ષા
કણ કણ થઇ વિખરાઈ ચૂકી છે

... વેરવિખેર અવયવોને
હજુ ક્યાં સુધી એકઠાં કરવાં પડશે?

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...