શનિવાર, 27 માર્ચ, 2010

में रह गया - સઈદ મુસાફિર

ફસોસ ! અફસોસ કે સમયને પાછો નથી લઇ જઈ શકાતો, ના તો બનેલી ઘટનાઓ ને બદલી શકાય છે. આવી જ કોઈ વ્યથામાં શાયર અહીં લખે છે... ખોવાયેલી તકો વિષે, અને શાયર નું એ insight કદાચ બીજા સૌને મદદરૂપ થાય એમ માની ને કદાચ શાયર એમની વેદના ને આમ વર્ણવે છે....


जलवों को देखने में दिखाने में रह गया
मैं  आईना था सबको लुभाने में रह गया II
 
उसने हकीक़तों के समुन्दर को मथ लिया
मैं  था के अपने ख्वाब सजाने में रह गया II
 
यारों ने रेंग रेंग के मंजिल को पा लिया
मैं  रास्ते के खार हटाने में रह गया II
 
कल रात चोर दौलते एहसास ले गए
मैं  अपने घर की शमा जलाने में रह गया II
 
डाका पड़ा था घर में और घर भी लुट गया
मैं  था के अपनी जान बचाने में रह गया II

खार = thorns (कांटे)
સઈદ મુસાફિર 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...