શનિવાર, 27 ઑગસ્ટ, 2011

ડીજીટલ દુઆ -બાબુલ

ડીજીટલ દુઆ 

પ્રભુ
સકલ વિશ્વના સર્વર પર
જિંદગીના લેખાજોખા ચાતરતું 
 મારું અકાઉન્ટ પણ ક્યાંક હશે 

ચાહું તો છું કે એ ખાતે
યુઝરનેઈમ ને પાસવર્ડ મળે
કિન્તુ
જાણું છું કે એ પ્રોટોકોલ નથી 
એથી

એટલી અરજ રજુ કરું 
કે
મારા ખાતાના તમામ સ્ખલનો ને
ડીલીટ કરી દ્યો 
પ્રભો 

સ્તુતિ અર્ચન દુઆ હવે
કરું છું સતત લોગ 
ને વર્ચ્યુઅલ પ્રાર્થના થકી
રાખું છું તારું સ્મરણ અલાઈવ 

તારા જ કોઈ એક વાદળમાં
સિક્યોર મારા અકાઉન્ટને 
બક્ષી દો
પ્રભો.

બાબુલ 
વેટિકન, જુલાઈ ૨૦૧૧ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...