બુધવાર, 27 મે, 2009

બેપરવા તબીબ

થૈ ગયા છે તબીબ બેપરવા
ચેન દર્દીને દિન રાત નથી
દુ:ખ છે નહિતર કયું આ દુનિયામાં
જેનો ‘દીપક’ કશો ઇલાજ નથી
દીપક બારડોલીકર

દીપક બારડોલીકર

બ્રિટનના એક ખ્યાતનામ શાયર જ. દીપક બારડોલીકરની રચનાઓ ખૂબ બારીક અવલોકને આલેખાયેલી હોય છે. નીચેના શેરમાં એમની શૈલી રોમાંચમાંથી બહુ જ સાહજિકતાથી માર્મિક નિવેદન સુધી પહોંચે છે...

આવ્યો પગલાં સૂંઘતો પરદેશમાં
યાદનો એક કાફલો પરદેશમાં
છે હજી ખ્યાલોમાં કોઇનું લલાટ
છે હજી એક ચાંદલો પરદેશમાં
...
દોસ્ત તું પહેરી લે ઝભ્ભો ધર્મનો
લૂંટનો છે લાડવો પરદેશમાં

દીપક બારડોલીકર

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...