રવિવાર, 16 મે, 2010

જોગણ - બાબુલ

આંખ બહુ શરમાળ છે
હોઠને ય હડતાળ છે
જોગણનો ઠાઠ માદક
શું રૂપનો રસથાળ છે

બાબુલ
(૧૫/૫/૧૦ ના બાટલીના મુશાયરામાં રજુ કરેલ મુક્તક )

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...