ગુરુવાર, 24 નવેમ્બર, 2011

અભિમન્યુ - બાબુલ

અભિમન્યુ

અર્ધ સૈકે
સપ્ત કોઠા  સુપ્ત
જગાવ્યા જૈફે
રહસ્ય સર્વ ગુપ્ત

દૃષ્ટિ શિથીલ
શિથીલ તમામ ગાત્ર
રુધિર ઉત્ચ્છ્લ ગતિશીલ
શેષ શ્વાસ માત્ર

બાબુલ 
રવિવાર, 20 નવેમ્બર, 2011

સજા - બાબુલ


દઇ દ્યો
સો સાટકાની સજા
કેમ કવિએ કવિતામાં
પૂર્યા
પાંચ પચીસ પતંગિયા
યા
પહેરાવી પોપટને પારેવાની પાંખ
કેમ
ચાંદલિયાને ચગાવ્યો
ચોરી ચકલીની ચાંચ
એમ તો એમ
પ્રગટાવ્યા પુરબહાર પ્રેમ
પહેલા પગરવના પૂજન
પછી રંગ્યા રૂદિયાની રગમાં રુદન
ને 
નદીને નીચોવી નિર્મમ
સાવ સૂકવી સખી
વેરી વહેણે વરણાગી વર્ણન
લાલ લોહીમાં  લ્હ્યાય લખી  
રે 
ખંજરથી ખોતર્યા ખંજન
નિતાર્યા નયન નવોઢા શા
આંજી અધર ઓગાળ્યા અંજન
તો ય શબ્દ શુરા  શરમાય ના

...કેટલા કર્યાં કુકર્મો કાવ્યમાં
કહે કાગળ કલમ
સો દ્યો સજા

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...