શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2015

ધર્મઋણ - બાબુલ

યદિ
હોય ધર્મ  
અખંડ અંડાણુંનો
તો છે અંગીકાર:
હોય સંપ્રદાય  
સહસ્ર શુક્રાણુંઓનો
તો છે સમર્પણ:
આ જ ધર્મજન્ય
ગર્ભબિંદુની નિર્દોષતા
માનસમાં જીવંત હોય..
એ ધર્મ    
બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...