ગુરુવાર, 9 એપ્રિલ, 2009

तुम्हारी याद

तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते है
किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते है
... ...
सबा से करते है गुरबत -नसीब ज़िक्रे -वतन
तो चश्मे- सुबह में आंसू उभरने लगते है

फैज़ अहमद फैज़

गुरबत नसीब = बेवतन ( Exiled)
चश्म = आँख, नजर

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...