શનિવાર, 21 નવેમ્બર, 2009

मेह

मेह सहरामे बरसते हे हमारे देस में
लोग पानी को तरसते हे हमारे देस में

સૌજન્ય: સઈદ પઠાણ ( યુ એસ એ )   

ફરિયાદ - 'બાબુલ’

મેઘધનુષની બસ એટલી ફરિયાદ છે
આછો સુરજ અને નાગો વરસાદ છે


'બાબુલ

તરસ્યાનું ઘર


કવિનું શબ્દ પ્રયોજન એવું શક્તિશાળી હોય છે કે સાદગી પણ મનોહર અને સ્પર્શનીય બની જાય છે. બહુ વરસોથી આ મુક્તક મારું પ્રિય બની રહ્યું છે... શક્ય છે આપ ને પણ એ ગમે!

ઝૂકી બહુ જ વાદળી મારા જ ઘર ઉપર
સમજી ગઈ એ, આ કોઈ તરસ્યાનું ઘર હશે

ઠાકોરભાઈ દેસાઈ 'પરિમલ'

રવિવાર, 15 નવેમ્બર, 2009

નાપસંદ - 'બાબુલ’ભાઈ પંચમ શુક્લનો એક શેર એમની ગઝલ 'કશું શાયદ પસંદ નથી' માં વાંચ્યો અને ગમી ગયો....
"પોઢ્યાં પિરામિડો તળે સૈકાઓથી સુખદ, 
બસ જિસ્મમાંથી રૂહની રુખસદ નથી પસંદ"
( http://spancham.wordpress.com/2009/11/15/nathi-pasan/)
---- અને એ જ રદીફ કાફિયામાં મારી આ કંડિકાઓ સાદર ....

આપી હતી બધી લઈ લીધી તમામ એ
નામના ઘેલછા ઉંચા આ પદ નથી પસંદ
કાયા જરા સમેટી લો તમે હવે 'બાબુલ'
નાની પડે કબર મને એવા કદ નથી પસંદ
'બાબુલ’ 


છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...