શુક્રવાર, 9 ઑગસ્ટ, 2013

ખુમારી - બાબુલ

કૈફી આઝમીની ગઝલ નો ભાવાનુવાદ 

કાંટા કાંકરા ખસો રસ્તા તો ચાલે 
હું થાક્યો તો શું કાફલા તો ચાલે 
ચાંદ , સૂરજ, તારા, પુરાણા મારગ   
ભલેને ભૂંસાતા, હવા  તો ચાલે 
દોસ્ત  રાજનીતિ કે ધરમને  ઓઠે     
બીજાની હાનિના ધંધા તો ચાલે 
કેટલી છે લાશો કેમ કરી  ઉઠાવું 
આ ઇંટો  ભીંત ચણવા તો ચાલે 
લઇ પાવડા આ ભોંયને ખોલાવો 
 છું કઈ કબરમાં  જાણવા તો ચાલે


બાબુલ 


ગુરુવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2013

ઈદ મુબારક - બાબુલ

ઈદ મુબારક 

કોઇ દિ દુખડા કોઇ દિ મોજ
રોજ રોજ રોજા ઈદ ય રોજ
તારણ એક એ તારણહારો જ
ખુદમાં ખુદ તું ખુદાને ખોજ 

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...