રવિવાર, 12 ઑક્ટોબર, 2014

તડાકે - બાબુલ

છે આ  છાતી સ્ટીલની
થાય તો દઈ દે ભડાકે 
માપ ના સીમા દિલની 
અમે તો ચડ્યા ભૈ તડાકે

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...