ગુરુવાર, 1 ઑક્ટોબર, 2009

तस्बीह हुस्न की

तस्बीह तेरे हुस्न की पुरी न हो सकी
जन्नत तेरे बदन की अधूरी मिसाल थी

मिदहतुल अख्तर

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...