રવિવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2010

હૃદયરોગ- બાબુલ

હ્રદયને વળગેલી
ધમનીઓ
સંકોચાઈ હશે
એનાં પોલાણોની સ્નિગ્ધતા
ખંડિત થઇ હશે
અને એ પર લપેડાયા હશે મેદનાં થર
એક ફેફસાથી વહેલો પ્રાણવાયુ
સતત ધબકતા સ્નાયુને
નહિ હોય પર્યાપ્ત કદાચ
એથી જ તો
સહેજ હાંફ સાથે જ
જાગે છે છાતીમાં
દુખાવો
તીવ્ર  

બાબુલ 
૨૦/૧૦ /૨૦૧૦ શિકાગો  

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...