શનિવાર, 10 નવેમ્બર, 2012

સંઘર્ષ - બાબુલ

ધર્મ છે એ જ સંદર્ભ જુદો છે
અર્થ છે એ જ સંઘર્ષ જુદો છે
છે એ જ સફર ને  મંઝિલ પણ
મર્મ છે એ જ સંકલ્પ જુદો છે

બાબુલ 

ગુરુવાર, 8 નવેમ્બર, 2012

હાય રે - બાબુલ

હાય હાય રે હાય રે
હાય  હાય રે  હાય રે

ઘરનાં ઘરમાં ભુંજાયા
વીરા ને માડીજાયા
હાથમાં બંધાવ્યા હથિયાર  રે
... ... ... હાય હાય રે હાય રે

હાકોટા દેકારા
આ કાપો વો મારા
તો યે  કાં  ચૂપ તારણહાર રે
... ... ... હાય હાય રે હાય રે

ચૂંથ્યા સિંદુર સાડલા
નજર સામે જ લાડલા
ઉદર  ચીરન્તા ચિત્કાર રે
... ... ... હાય હાય રે હાય રે

રોયા ખાલીખમ ખોળા
લીલાં  ભગવાં કે  ધોળા
આંખોમાં કાળા ઓથાર રે
... ... ... હાય હાય રે હાય રે

બાબુલ
29/9/12
છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...