શનિવાર, 5 સપ્ટેમ્બર, 2009

અક્ષર - 'બાબુલ’

અક્ષરને અડોઅડ ઉભા ના કર
શબ્દના સગપણ સૂના ના કર
...
ન કહી શકે એક શબ્દ 'બાબુલ'
અક્ષર ને એવી સજા ના કર

'બાબુલ’

રવિવાર, 30 ઑગસ્ટ, 2009

નક્કી થઈ ગયું - 'બાબુલ’

સાગર સૂકાયો ને રણ થઈ ગયું
જલબિંદુ રેતનુ રજકણ થઈ ગયું
અમસ્તા જ જો ભીની થઈ આંખ
તો સપનું પળમાં ઝરણ થઈ ગયું
ઝળકી આશ એક વાદળી જેમ
ખુશનુમા વાતાવરણ થઈ ગયું
હતું શાંત વન યાદનુ મનમાં
હ્રદય ઉછળતું હરણ થઈ ગયું
અજબ છે હરખ ‘બાબુલ’ બાકી
જન્મ્યો હું નક્કી મરણ થઈ ગયું
'બાબુલ’

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...