રવિવાર, 10 ફેબ્રુઆરી, 2013


ગોલ્ડફીશ

તારા આ શહેરી ફ્લેટમાં
કાચની દીવાલો ચકચકિત
ને  ઝળહળતી છત ભેટમાં
...ક્યાં  છલકે પાદરનું અતીત ?

બહાર હવા અડપલાં કરતી
બાવલાં પડતાં છોભા
હું માંહે માંડ તરતી
માત્ર થઇને  શોભા 

તેં જ દીધા રૂપ - ઈશ
ને કીધી નક્કી  નિયતિ:
સ્ત્રી -પરી- ગોલ્ડફીશ
મનોરંજન કાજ જીવતી 

તારા વિશ્વની મૂંગી ચીસ
હું બસ -સદા ઝૂકતું  શિશ

બાબુલ 
છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...