શનિવાર, 31 ડિસેમ્બર, 2011

હેપી ન્યુ યર - બાબુલ

નવી તારીખ નવું પાનું છે
હેપી ન્યુ યર આવવાનું છે
ઘડીના લગોલગ છે બાહુ
ફરી નાચવાનું બહાનું છે
થયું આ વરસ પાયમાલ
અને ખાલી મનનું ખાનું છે
જવા દે ન પૂછ કેવું ગયું
કેવું હશે નવું જોવાનું છે
કરીએ આંખ બંધ બાબુલ
કહે છે કે સપનું મજાનું છે

બાબુલ 

રવિવાર, 25 ડિસેમ્બર, 2011

ચાલને - બાબુલ

અહી  છે
યોર્કશાયરિ યૌવન
દરેક ઢોળાવે ઢોળાયેલું
છે છવાયેલો
બરફ બહાર ને
મનમાં મોસમ છે
ચેરી બ્લોસમની
તો
ચાલને ચુલબુલી
તડતડતા તાપણે
આલિંગીએ આપણે
કે જાગે જગતમાં
પ્રણયના પ્રવાહો
ઘેલી  એર* નાં નિર્મળ
જળ શી આહો...
...કો'ક દિ ક્યાંકથી
દેશનું સપનું થઇ આવો !

બાબુલ  ૧૮ ડીસેમ્બર ૧૧
(* એર - યોર્કશાયરની નદી )

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...