શુક્રવાર, 11 માર્ચ, 2011

હું નથી હું


હું  નથી  હું 
હું  તો   છું 
ચાલે  એ મારી  પડખે 
ને  હું   જોઈ ના  શકું  
ક્યારેક  જેને  મળું  
તો  ક્યારેક  પાછો  ભૂલું 
હોય  જે  ખામોશ  જો  હું  વદું
કરે  એ માફ   જયારે  ઘૃણા  કરું
વિહરે   બારે  જો  હું  ઘરમાં  રહું 
રે'શે   અકબંધ  ખડો, હું  જો  મરું.

બાબુલ 
યુંઅન રામોન જીમેનેઝ (Juan Ramon Jimenez ) ના  કાવ્ય I am not I નો અનુવાદ 

મંગળવાર, 8 માર્ચ, 2011

અહં - બાબુલ


જીત્યા તો યે જુઓ પરાજય થયો છે
થઇ કબર ક્યાં ક્યાં મહાલય થયો છે
માથાનો સૂરજ  પણ ડૂબ્યો છે સાંજે 
ને અંધકાર જાણે નિરામય થયો છે 
છે મસ્ત આમ તો એકે એક પગલાં
ખયાલ એમનો જ શુરાલય થયો છે 
હતો જે ઉત્તુંગ ચોકમાં જે અડીખમ 
અહમ આ ખરેલ  દેવાલય થયો છે 
ઘૂંટ્યો છે જેને વિષ પિયાલા સમ
એ શબ્દ બાબુલ શિવાલય થયો છે બાબુલ ૨/૧૧  


છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...