શનિવાર, 17 ઑક્ટોબર, 2009

નવી સાલ

નવી સાલ પૂછે જતી સાલને કે
કહી તું શકે શા થશે હાલ મારા
જતી સાલ ઝુકી કહેતી અનાદિ
મને તો સુણાયે દુબારા દુબારા

બાલમુકુન્દ દવે

दीपावली की शुभकामना

दीपावली की शुभकामना


न सुनो गर बुरा कहे कोई

न कहो गर बुरा कहे कोई

रोक लो गर ग़लत चले कोई

बख्श दो गर खता करे कोइ

ग़ालिब

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...