રવિવાર, 26 એપ્રિલ, 2009

ઝુકી સહેજ વાદળી તો- 'બાબુલ’

ઝુકી સહેજ વાદળી તો ટેકરો ચુમી ગયો

છોકરી શરમાઇ ને છોકરો ઝુમી ગયો

પાતાળ પિંડીથી વ્યોમના લલાટ તક

રણઝણતી રગોમાં છોકરો ઘુમી ગયો

'બાબુલ’

ख्वाब - सईद पठान

रात भर आप ही नज़र आये

आँख खुलते ही ख्वाब कहलाये

सईद पठान

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...