શનિવાર, 16 મે, 2009

કલ્પનો - 'બાબુલ’

હણહણ્યા કલ્પનો અશ્વ શા
પાંખ પ્રસારી ઉભા વસવસા
ઝબુકતા દીપની હુંફ જરા
પડછાયા દીર્ઘ મન હ્રસ્વ શા

'બાબુલ'

મંગળવાર, 12 મે, 2009

दो मुश्किल वक्त

वक्त दो गुज़रे हैं मुश्किल मुझ पे सारी उम्र में

आप के आने से पहले आप के जाने के बाद

-अदम

सुबह होने को है

कुछ कफस के चिलियों से छूं रहा है नूर सा

सुबह होने को है , परवाज़ की बातें करो ,
बेखुदी बढती रही है , राज़ की बातें करोइकबाल

રવિવાર, 10 મે, 2009

હકડેઠઠ - 'બાબુલ’

જીવશું હકડેઠઠ બાપુ
હાંકડમાંકડ મરશું
પંડે ભૂખ્યા રૈને દાદુ
ઘીના દીવા કરશું
રણમાં જોશું વાટ પિયાની
ધુળિયા થાપા કરશું
વરસે ગગનું જે દિ એ દિ
રેલમછેલ તરશું
નાકું છો ને ઉબડખાબડ
પથરે આસન કરશું
માથે તપતા સૂરજ કાળા
લથપથ તડકે ફરશું
પેટ ભલે ને બળતું ધગધગ
ખાલી બુકડા ભરશું
હખદખ બેઠા અડખેપડખે
દલની ટાઢે ઠરશું
હુતાશણીની હારે હારે
રંગ ધુળેટી કરશું
હેતે થૈ ને તરબતર
નૈવધ હાથે ધરશું
જીવશું હકડેઠઠ બાપુ ...હાંકડમાંકડ મરશું


'બાબુલ’

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...