બુધવાર, 3 એપ્રિલ, 2013

છે કાંઈ જુદું -બાબુલ

છે કાંઈ જુદું હવે ચાલમાં
ખોવાઈ જાતે આજ કાલમાં
કોઈ તો બતાવે કે કેમ રે
લાગે મને ઓછું વ્હાલમાં
ત્યાં સૂકાય છે ભીનાં આંસુ
રહેતું સ્મિત ક્યારેક ગાલમાં
હતી આશા જેના જવાબની
કેવાં મુંઝાયા એ સવાલમાં
કેવી રીતે કહું કે 'બાબુલ'
ના પડજે તું આ બબાલમાં


બાબુલ

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...