શનિવાર, 28 માર્ચ, 2020

એકલા છો : બાબુલ

એકલા છો : બાબુલ

ગામ આખા મહીં એકલા છો 
પૂરતાં છો ભલે એકલા છો 

જંગ જીતે ઘણાં એકલવીર 
હાર માની ન લો એકલા છો 

શાંત કોલાહલ થઈ જવાનો 
શેર બીજા નથી, એકલા છો 

આવવાનાં  તમે કે હું આવું 
હું અહીં આપ ત્યાં એકલા છો 

આંખ ક્યારે બિડાઈ શી ખબર 
દ્ર્શ્યની ઓ પાર એકલા છો 

શ્વાસ છોડી જવાનાં બધાંનાં 
પ્રાણવાયુ કહે એકલા છો?

'બાબુલ' હવે મળે ન મળે 
છે દિવ્ય સાથ ક્યાં એકલા છો 

બાબુલ 
26 નવેમ્બર 19
27 માર્ચ 20

આંકડો --- બાબુલ

આંકડો


એમણે ઘોષણા કરી
એક અન્ય બીમાર વૃધ્ધનું પાછલી રાત્રે મૃત્યુ થયું છે
આમ તો મારે ઝાઝી ફરિયાદ નથી
કિન્તુ
આ સૌ ઠંડાગાર આંકડાંમાંનો એક બીજો આંકડો?
ઘડપણની સાવ  નિર્મૂલ્ય અવહેલના? 
નિસ્પૃહા:
એ આત્માએ વરસો સહેલી
દર્દોની અગણિત પીડાઓ
- પરંતુ
ધબકતા હાર્દનું બંધ થવું
એટલે બીજી કેટલીય શક્યતાઓનો જન્મ
ઉપકરણો, ઈલાજ
...
કોઈ જિંદગીનો ભરોસો નથી
છતાં
એ હજુ એ કહ્યે જાય છે
એક વૃદ્ધ માત્રનું મૃત્યુ થયું છે.

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...