શનિવાર, 9 એપ્રિલ, 2011

વાલજી - બાબુલ

આ ઊર્મિગીતની તળપદી બોલીની મીઠાશ મારા બાળપણથી સંભારણામાં સંઘરાયેલી છે. ઉત્તર ગુજરાતની માટીની મહેંક અને ત્યાંના માયાળુ માણસોના હૃદયની ઉષ્મા અને સાલસાઈને  જીવનમાં જાણવા માણવામળી હતી/છે. એ ધરતીની કોઈ જુવાન કન્યા એના 'વાલજી'ના ચાર વરસના વિરહ પછીના આગમનના સમાચારથી હરખઘેલી થઇ હોય એનું ગીત અહી પ્રસ્તુત છે.  એની ઊર્મિ વિશ્વના કોઈ પણ પ્રાંતમાં કોઈ પણ કાળમાં સાંપ્રત હોઈ શકે છે !  મારી પ્રિય રચનાઓમાંની એક....

શાર શાર વરહ આવ શ વાલજી,
લાવ લી ઓંગણું લેંપું લગાર
વાલજી ન ભાવ શ કોંદોંનોં ભજિયોં, 
વરી આજ તો ભડથું વઘાર

ઢોલડી નોં વોણ પર નોંખ બે ગોદરી
બરી ઉપર પાથર તો ઓશાડ
તોંબાના ગોબા મોં  ખાય હું બાપડો
ઇ ન થારી મોં મુંઢું વતાડ

વાલજી મારો શ જ મૂઓ ગોરો
ઘોડા પર લા ગ શ ખેંગાર
લોક ની નજરું હોય શ જ ભૂંડી
ઈ ન મરચોં  લેંબુથી ઉતાર

આવતોં જ વધેરે ઇના પગોમોં નારિયોર
કાણની કરું શુ વશાર 
શાર શાર વરહે આહે મારો વાલજી
લાવ લી ઓંગણું લેંપું લગાર

બાબુલ 
કાવ્ય સંગ્રહ 'અસર' માંથી 
વાન ગોફ 

રવિવાર, 3 એપ્રિલ, 2011

avataran અવતરણ: Woes - Faruque Ghanchi

http://avataran.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html

Woes - Faruque Ghanchi


Woes
There and here too.

There:
Affliction as dry as thirst of the parched earth
And torrential downpour of
Dense cloudy sorrow
(For)
A moment or two.

Here:
The pain of each falling leaf of autumn
And
Sadness rained in the heaps
Frozen solid ice
In long dark nights
Always
Uninterrupted.


translated from Gujarati ( ASAR,2006. Gurjar Prakashan,Ahmedabad, India. ISBN 81-89166-31-X)
બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...