Sunday, 8 January 2017

આરસી નયનનાં કામણ -બાબુલ

ના ખોવા દઈશ ક્યારેય 
તારાં આરસી નયનનાં કામણ 
યા 
રાતે મારા ગાલ પર ઉપસતાં  
તારાં શ્વાસનાં ગુલાબી આંજણ 

છું વ્યથિત ક્યાંક થઇ ના જાઉં 
એકાકી  કાંઠે 
કોઈ  ડાળ વિહોણું થડ હું 
દુઃખ તો અપાર એ
કે નથી કેસર, પુષ્પ યા પંક 
મારી ઠગારી આશાના કીડા કાજે  

તું  જો મારો અપ્રગટ ખજાનો છો  
છો જો તું મોક્ષ મારો, મારાં  દરદનું મારણ 
ને હોઉં હું  કેવળ શ્વાન અને માલિક તું 
તો-

ના ખોવા દઈશ મને કે જે કૈં  પામ્યો છું હું
અને શણગારવા  દે  તારી રૂપકડી નદીમાં સમાતાં ઝરણાંને 
મારાથી  વિખુટેલ પાનખરનાં સ્વર્ણિમ પર્ણોથી 
ના ખોવા દઈશ ક્યારેય 
તારાં આરસી નયનનાં કામણ 

બાબુલ 

          
Never let me lose the marvel
of your statue-like eyes, or the accent
the solitary rose of your breath
places on my cheek at night.
I am afraid of being, on this shore,
a branchless trunk, and what I most regret
is having no flower, pulp, or clay
for the worm of my despair.
If you are my hidden treasure,
if you are my cross, my dampened pain,
if I am a dog, and you alone my master,
never let me lose what I have gained,
and adorn the branches of your river
with leaves of my estranged Autumn.

Federico García Lorca

Sunday, 1 January 2017

ઓસડ - બાબુલ

પાંચમાં પ્રયાસ પછી લો
સૂક્કી નસમાં સોય પરોવાઈ તો 

...પીળા પાનની પીડા
લીલાં  લોહીનાં બુંદે બુંદમાં
લોપાઈ - વીરા!
હાડ ધ્રુજવતો ઘેરી ગુંજમાં
સુસવાટો રે ઠંડો તાવ:
શ્યામલ પરભાત, દિ, હર રાત
ફિક્કો સૂરજનો ભાવ 
રંગવિહોણી આપણ જાત

ન કોયલ,  બુલબુલ ઉદ્યાનમાં
બસ બોદી તમામ ડાળ
ઓસડ કોઈ ના જ્ઞાનમાં 
હરિ, બાળ તું  સંભાળ 

બાબુલ 
નવું વરસ 2017.

Friday, 8 July 2016

હશે - બાબુલ


એમના બોલવા પર ઘડાયો હશે
ચાંદલો આસમાને છવાયો હશે
પૂછ તો શીદ છે કાંપવું  ભીંતને
જીવતો કોઇ પથરો ચણાયો હશે
હારવાની નથી નોંધ ક્યાંએ, બધે 
જીતનો ઈતિહાસ લખાયો હશે
યાર પ્રેમ એકદમ થયો શું કરું
જાણું છું શાયદ તું રિસાયો હશે
રાહ જોયા કરી વ્હાલની રોજ મેં
જે વરસતો હતો મે' પરાયો હશે

બાબુલ 

Saturday, 25 June 2016

એક વાદળી બનાવ- બાબુલ

છલકાતું તડકાઉ તળાવ
છીછરાં ખાબોચિયાંનો
સાવ હંગામી પડાવ 

કાદવિયા કિનારે
ભેંસે વળગેલાં છાંયડા-  
પાણીદાર ગીત

આતુર ધરા - ઊની આહ
રીસ ટેકરીયાળ:
ગારા કેરી  ભીંત  

વરસ પછી વરસ્યો સાંવરિયો
મેઘા સંગ એ નાહી
પાણી પાણી બસ પ્રીત  

બન્યો વાદળી બનાવ
પળમાં પીગળી ભીંત ને   
મલકાયું  છલકાતું તળાવ
   
બાબુલ 


Sunday, 6 December 2015

એક નાનકડી કીડી - બાબુલ

તોફાની વરસાદ
અને એક નાનકડી કીડી

અચાનક આરંભાયેલા તાંડવમાં
ખોવાયેલી કીડીના
લીલાંછમ પગલાં
ઘરડા ઓકનાં પીળચટ્ટા  પાન પર
તરતાં તરતાં નદીએ પહોંચ્યા

કીડી વિહોણાં પગલાંથી
ઉશ્કેરાયેલી બ્હાવરી નદી
ઘરેલું વહેણ-
કિનારા છોડી
કીડી શોધવા દોડી

પ્રવેશ્યા જો  પાણી
શણગારાયેલી બારીઓમાં
પછી બુઝી  રોશની:
કોઈક વાસી  છાપું - કીડીનો તરાપો
સમાચાર: હવા ભરેલી હોડી

હાલક ડોલક વાડી ફળિયા
ડૂબું  ડૂબું શેરી બજાર
ને બાર ગાઉ અંધાર 
ઉપર પાણી કાળું
છાપ્યું એક મથાળું

તોફાની વરસાદ
અને એક નાનકડી કીડી

બાબુલ