શનિવાર, 6 ફેબ્રુઆરી, 2021

ઘા... બાબુલ

સાજન

એવું  પણ  થઈ શકત

કે તને અઢળક પ્રેમ કરત

અધર સુંદર હૈયું છાતી 

રોજ સ્વયં ધરત.

કિન્તુ 

એમ થઈ  ન શક્યું:

ગંઠાયેલા ઉરોજને

ઉતારી લીધાયા પછીના

ઘા ભરાઈ ગયાં છતાં 

છે લીલાં- દર્દીલાં 

ને હૈયાં હાયકારે  સૂકાંભઠ:

અને એવાં જ હોઠ 

સાજન, જોઉં કને

પીડ વળગે રે મને

ખોઈ  ચુકી છું હું જાણે જાત  

આપું  તો શું  આપું તને

હું એક  વિસરવા જેવી વાત.


બાબુલ

વિશ્વ કેન્સર દિન 2021.
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...