Saturday, 10 July 2010

આવજાવ - બાબુલ

થઇ ગયું એવું આ આવજાવમાં
પેસી ગયું અન્ય મુજ સ્વભાવમાં
હતાં કિનારા સમ જે અડીખમ
ધોવાઈ ગયાં એ ય પ્રવાહમાં
ભૂલી પડે તો કેડીને  પૂછજે
નદી જેવી કેમ છે તું દેખાવમાં
બસ એમ છોડી ના જા તું મને
તું જ નીસરે છે પછી આહમાં 
હતો 'બાબુલ' જેવો જે માણસ
કેવો થઇ ગયો એ પ્રભાવમાં

બાબુલ 
      લીડ્સ  ૧૪/૬ ૧૦

No comments:

Post a Comment