Wednesday, 11 March 2009

ખુદાથી રિશ્તો- ‘બાબુલ’

બંધ કર્યા છે એ દ્વાર ખોલી જો
જ્યોત જેમ એક વાર ડોલી જો
ખુદનો છે ખુદાથી સીધો રિશ્તો
તું યે જરા તારણહાર તો બોલી જો

No comments:

Post a Comment