Friday, 8 July 2016

હશે - બાબુલ


એમના બોલવા પર ઘડાયો હશે
ચાંદલો આસમાને છવાયો હશે
પૂછ તો શીદ છે કાંપવું  ભીંતને
જીવતો કોઇ પથરો ચણાયો હશે
હારવાની નથી નોંધ ક્યાંએ, બધે 
જીતનો ઈતિહાસ લખાયો હશે
યાર પ્રેમ એકદમ થયો શું કરું
જાણું છું શાયદ તું રિસાયો હશે
રાહ જોયા કરી વ્હાલની રોજ મેં
જે વરસતો હતો મે' પરાયો હશે

બાબુલ