Sunday, 20 April 2014

સ્વયં - બાબુલ

લોહીયાળ આંતરડીની
દર્દનાક કથા
નાભિની સહનશક્તિ બહાર છે
એને વેતરવાનું નિદાન
એ હૃદયની વ્યથા
અને ફેફસાં ય બિમાર  છે
એક નાનકડી જાન !
...પુખ્ત હોવાં  છતાં
ઉતરડે  જાય
ઉકરડે જાય
ખરડે જાય
મરડે જાય
સ્વયં
આંતરડી કરડે જાય

બાબુલ