Sunday, 29 December 2013

તમન્ના - બાબુલ

ધોળુ મળે  કાળુ મળે 
મુખ તો રૂપાળુ મળે 
શોધું સ્મિતને હું અને  
કારણ કજિયાળુ મળે 
મેઘાને તો વરસવું  
નદી નહિ તો નાળુ મળે 
તરવાની એક તમન્ના 
ડૂબતાને ડાળુ મળે 
મળ્યું આખરે  જો ઘર 
ત્યાં ય બંધ તાળુ મળે 
તારો પ્રેમ હો વસંતી 
ને વ્હાલ શિયાળુ મળે  

બાબુલ 

No comments:

Post a Comment