Sunday, 22 July 2012

તારો - બાબુલ


કોઇના  તેજે ચળકે  છે તારો 
ક્યાં એ કોઇ  દિ  છલકે  છે તારો 
ઓ  ચંદ્રની  લાગે ના બુરી  નજર 
રોજ એ ભયથી ભડકે છે તારો 
અંધાર રાત ને  દિવડો એકલો 
ખુદ એ ખયાલથી મલકે છે તારો 
છે દોસ્ત ઉંચા  તેજીલા  ભારે 
પરાયા તેજે ચમકે છે તારો 
છે એનો વારો હવે ખરવાનો 
એટલે જ બહુ ટમકે છે તારો 

બાબુલ 
દુબઈ 14 2 12