Saturday, 31 March 2012

પોરની વસંત - બાબુલ


ખૂબ ગમી'તી મને પોરની વસંત
કેમકે તમે હતા અહીં
ને કોયલ પણ બાગ મહીં
જેના મધુર ગાન હતા પસંદ તમને
કેટલા વ્હાલા હતા તમે અમને
... છે વાત જુદી, જુદી ઓણની વસંત
ન સ્મરીએ કૈં- તમને બસ, છતાં
છેવટ એ ય વાસંતી ગીત હતાં
એથી
હું ગમાડીશ એને એમ
ઓલી કોયલની જેમ
બાબુલ

No comments:

Post a Comment