Sunday, 15 January 2012

પૂછી જો - બાબુલ


શું શું  સાચવે કોટને પૂછી જો
સાલે છે શું એ ખોટને પૂછી જો
ના દે દોષ લોહિયાળ પથ્થરને
કોનો હતો ઘા ચોટને પૂછી જો
મારો ખુદા તો સતત ધબકતો
છે શોધ કોની દોટને પૂછી જો
ભેગા થવામાં પીડ હોતી નથી?
કેવી વીતે છે હોઠને પૂછી જો
દાણા હોત તો લ્હેરાત ‘બાબુલ’
ઊડી ગયેલા  લોટને પૂછી જો  

બાબુલ ૧૩/૧/૧૨

No comments:

Post a Comment