Thursday, 7 July 2011

નદી - બાબુલ

મોહમાં પાછલી બે સદી
ખડકથી લપસી તી નદી
હોય જાણે નવી શાયરી
એમ એ કામિની શી વદી
આગ જેવી કંપારી થશે  
હાથ ઝાલે સહેલી યદી
કોક તો પૂછશે કેમ છો
આંખને લૂછશે કે કદી
રોજ બાબુલની લો સહી
કાગળે ના વહે કો નદી

બાબુલ
લંડન ૭/૭/૧૧