Friday, 20 May 2011

ચેત - બાબુલ

ચેત ચિતામાં ચળવળ છે
ખૂબ ખૂનમાં  ખળભળ છે
છે પ્રવાહ  શાંત મુનિ ને  
કેટલી કાંઠે ખદબદ છે
છે  સહજ હૈયાનું  મળવું
ખેર મનમાં અડચણ છે 
ભીતર છે ઝાળ ખારી 
બા'રે ખુલ્લી ઝળહળ છે
જીવે  માણસ અલ્લડ થઇ 
મૃતપ્રાય લો સમજણ છે

બાબુલ ૫/૬/૦૮