Wednesday, 13 April 2011

હઇયા - બાબુલ

તરિયા એ આખર  મરિયા
ડૂબિયા  એ   પાર ઉતરિયા                                                                                                                                                                                                                                                                
હઇયા છે હળવા ભઇયા
હરિયાના નામથી   ભરિયા 
રડિયા ખાલીખમ ફળિયા 
રળિયા આંસુ ના જ દરિયા
મળિયા ઠંડાગાર તળિયા
અહિયા કૂંડ કેમ કરિયા
જહિયા સખી સ્હેજ લળિયા 
સઇયા બાબુલજી વરિયા

બાબુલ
(નીસ -૧૨/૦૪/૨૦૧૧ )